DaraFocus.com - เราโฟกัสดาราเพื่อคุณ

ไอจี ฝน ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล

ไอจี ฝน ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล

ไอจี ฝน ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล ติดตามผลงาน ดารา ผ่านทาง ไอจี ดารา ฝน ศนันธฉัตร IG @sananthachat เฟสบุ๊ค fb/sananthachat ฝน ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล เกิดวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2537

ไอจี หนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ

ไอจี หนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ

ไอจี หนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ ติดตามผลงาน ดารา ผ่านทาง ไอจี ดารา หนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ IG @ningpanita หนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ เกิดวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2522

ไอจี พอลล่า เทเลอร์

ไอจี พอลล่า เทเลอร์

ไอจี พอลล่า เทเลอร์ ติดตามผลงาน ดารา ผ่านทาง ไอจี ดารา พอลล่า เทเลอร์ IG @paulataylorbuttery พอลล่า เทเลอร์ เกิดวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2526

ไอจี พรอยมน มนสภรณ์ ชาญเฉลิม

ไอจี พรอยมน มนสภรณ์ ชาญเฉลิม

ไอจี พรอยมน มนสภรณ์ ชาญเฉลิม ติดตามผลงาน ดารา ผ่านทาง ไอจี ดารา พรอยมน มนสภรณ์ IG @manasaproyy เฟสบุ๊ค fb.com/proy.manasaporn พรอยมน มนสภรณ์ ชาญเฉลิม เกิดวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2538