ไอจี เนย โชติกา วงศ์วิลาศ

ไอจี เนย โชติกา วงศ์วิลาศ

ติดตามผลงาน ดารา ผ่านทาง ไอจี ดารา เนย โชติกา IG @noeychotika เนย โชติกา วงศ์วิลาศ เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2527

ไอจี เนย โชติกา วงศ์วิลาศ ดูรูปภาพ ไอจี ดารา เพิ่มเติม คลิกเลย http://darafocus.com/ไอจี-เนย-โชติกา/

ไอจี เนย โชติกา วงศ์วิลาศ IG ประวัติดารา

ไอจี เนย โชติกา วงศ์วิลาศ IG ประวัติดารา

ชื่อ : โชติกา
นามสกุล : วงศ์วิลาศ
ชื่อเล่น : เนย
เนย โชติกา เกิดวันที่ : 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
Instagram: @noeychotika
Facebook:
Website:
Youtube:

การศึกษา
เนย โชติกา จบการศึกษา ในระดับอนุบาล
เนย โชติกา จบการศึกษา ในระดับประถมศึกษา
เนย โชติกา จบการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีพัทลุง
เนย โชติกา จบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ปริญญาโท ที่คณะวิทยาศาสตร์ทางการการกีฬา สาขาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไอจี ดารา IG เนย โชติกา วงศ์วิลาศ IG @noeychotika

ไอจี ดารา IG เนย โชติกา วงศ์วิลาศ IG @noeychotika (https://www.instagram.com/noeychotika/)

คลิปวิดีโอ เนย โชติกา วงศ์วิลาศ

You may also like...