ไอจี เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี

ไอจี เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี

ติดตามผลงาน ดารา ผ่านทาง ไอจี ดารา เต๋อ ฉันทวิชช์ IG @terchantavit เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี เกิดวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2526

ไอจี เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี ดูรูปภาพ ไอจี ดารา เพิ่มเติม คลิกเลย http://darafocus.com/ไอจี-เต๋อ-ฉันทวิชช์/

ไอจี เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี

ไอจี เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี

ชื่อ : ฉันทวิชช์
นามสกุล : ธนะเสวี
ชื่อเล่น : เต๋อ
เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี เกิดวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2526
Instagram: @terchantavit
Facebook:
Website:
Youtube:

การศึกษา
เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี จบการศึกษา ในระดับอนุบาล
เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี จบการศึกษา ในระดับประถมศึกษา
เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี จบการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนทิวไผ่งาม
เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี จบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาพยนตร์และภาพนิ่ง

ไอจี ดารา IG เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี IG @terchantavit

ไอจี ดารา IG เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี IG @terchantavit (https://www.instagram.com/terchantavit/)

ไอจี ดารา IG เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี IG @terchantavit

ไอจี ดารา IG เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี IG @terchantavit

คลิปวิดีโอ เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี

You may also like...