ไอจี ฌอห์ณ จินดาโชติ

ไอจี ฌอห์ณ จินดาโชติ

ติดตามผลงาน ดารา ผ่านทาง ไอจี ดารา ฌอห์ณ จินดาโชติ IG @seanjindachot ฌอห์ณ จินดาโชติ เกิดวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2531

ไอจี ฌอห์ณ จินดาโชติ ดูรูปภาพ ไอจี ดารา เพิ่มเติม คลิกเลย http://darafocus.com/ไอจี-ฌอห์ณ-จินดาโชติ/

ไอจี ฌอห์ณ จินดาโชติ

ไอจี ฌอห์ณ จินดาโชติ

ชื่อ : ฌอห์ณ
นามสกุล : จินดาโชติ
ชื่อเล่น : ฌอห์ณ
ฌอห์ณ จินดาโชติ เกิดวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2531
Instagram: @seanjindachot
Facebook:
Website:
Youtube:

การศึกษา
ฌอห์ณ จินดาโชติ จบการศึกษา ในระดับอนุบาล
ฌอห์ณ จินดาโชติ จบการศึกษา ในระดับประถมศึกษา
ฌอห์ณ จินดาโชติ จบการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ฌอห์ณ จินดาโชติ จบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ไอจี ดารา IG ฌอห์ณ จินดาโชติ IG @seanjindachot

ไอจี ดารา IG ฌอห์ณ จินดาโชติ IG @seanjindachot (https://www.instagram.com/seanjindachot/)

ไอจี ดารา IG ฌอห์ณ จินดาโชติ IG @seanjindachot

ไอจี ดารา IG ฌอห์ณ จินดาโชติ IG @seanjindachot

คลิปวิดีโอ ฌอห์ณ จินดาโชติ

You may also like...