ไอจี กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ‎

ไอจี กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ‎

ติดตามผลงาน ดารา ผ่านทาง ไอจี ดารา กาละแมร์ พัชรศรี IG @kalamare กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ‎ เกิดวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521

ไอจี กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ‎ ดูรูปภาพ ไอจี ดารา เพิ่มเติม คลิกเลย http://darafocus.com/ไอจี-กาละแมร์-พัชรศรี/

ไอจี กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ‎ IG ประวัติดารา

ไอจี กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ‎ IG ประวัติดารา

ชื่อ : พัชรศรี
นามสกุล : เบญจมาศ‎
ชื่อเล่น : กาละแมร์
กาละแมร์ พัชรศรี เกิดวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2519
Instagram: @kalamare
Facebook: facebook.com/kalamarefanpage
Website:
Youtube:

การศึกษา
กาละแมร์ พัชรศรี จบการศึกษา ในระดับอนุบาล
กาละแมร์ พัชรศรี จบการศึกษา ในระดับประถมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กับโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
กาละแมร์ พัชรศรี จบการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
กาละแมร์ พัชรศรี จบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา นิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน (วิทยุโทรทัศน์)

ไอจี ดารา IG กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ‎ IG @kalamare

ไอจี ดารา IG กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ‎ IG @kalamare (https://www.instagram.com/kalamare/)

ไอจี กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ‎‎‎ IG @kalamare

ไอจี กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ‎‎‎ IG @kalamare

คลิปวิดีโอ กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ‎‎

You may also like...